Kantoor Schoonmaakbedrijf Amsterdam, secundair logo van Schoonwerk

Keurmerken

ISO 9001 en 14001


Schoonmaakbedrijf Amsterdam, Schoonwerk
is door certificatie-instelling, WQM, geaudit om te beoordelen of het bedrijf aan alle eisen voldoet van diverse normen. Hierbij zijn gesprekken gevoerd met een groot aantal werknemers op diverse Schoonwerk-locaties.
Hieruit is geconcludeerd dat het schoonmaakbedrijf, Schoonwerk voldoet aan de eisen van diverse normen, het bedrijf heeft dan ook diverse certificaten toegewezen gekregen, inclusief de ISO 14001 en ISO 9001

ISO 9001 en 14001 zijn belangrijke standaarden voor ons bedrijf en personeel. ISO 9001 is de norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem. ISO 14001 stelt eisen aan ons milieumanagementsysteem. Beide ISO-certificaten zijn drie jaar geldig. Ieder jaar beoordeelt Bureau Veritas Gispen via een audit op een aantal belangrijke thema’s.

Kwaliteit en milieuzorg

Goed kwaliteitsmanagement staat eigenlijk voor: zeggen wat je doet, doen wat je zegt, en dat ook bewijzen. Het ISO 9001-certificaat is onze bewijslast. Met een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm beheersen we de milieurisico’s van onze bedrijfsvoering. Sterker nog, we gaan waar mogelijk voor vermindering van deze risico’s.

NEN44001 certificering


Schoonmaakbedrijf Amsterdam, Schoonwerk
heeft de norm NEN 4400-1 certificering. Deze norm omvat eisen voor het toetsen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen. Er wordt getoetst of deze bedrijven voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteit, het ter beschikking stellen van arbeid. Bureau Cicero doet de certificering voor het kantoor schoonmaakbedrijf, Schoonwerk.

Vraag offerte aan

Certificering

Schoonwerk heeft als schoonmaakbedrijf kwaliteit hoog in het vaandel staan en voldoet aan de eisen van keurmerken als ISO 9001, ISO 14001 en NEN 4400.

Kantoor Schoonmaakbedrijf, zwart logo van ISO-9001 certificaat
Kantoor Schoonmaakbedrijf, zwart logo van ISO-14001 certificaat
Kantoor Schoonmaakbedrijf, zwart logo van NEN4400-1 certificaat